Dykarsjuka är något de flesta av oss förknippar med dykning. Det stämmer också att dykare drabbas av åkomman vid alldeles för snabba uppstigningar. Tillståndet innebär att fria bubblor bildas inuti kroppen då den utsätts för trycksänkningar. Eftersom det förekommer även andra tillfällen då tillståndet kan inträffa ingår begreppet dykarsjuka i samlingsbegreppet tryckfallssjuka.

 

Tryckfallssjuka
Tryckfallssjuka kan även uppstå av andra trycksänkningssituationer, som då någon flyger flygplan utan någon tryckkabin. Världens rymdarbetare, astronauterna och kosmonauterna, riskera att drabbas då det utför sitt arbete under rymdpromenader utanför farkosten.

Benämning tryckfallssjuka kommer från engelskans uttryck Decompression sickness, DCS.

Kvävgas och andra gaser finns alltid lösta i kroppens vätskor och vävnader. Fysiologiskt uppstår tillståndet efter det att en kropp befunnit sig under tryck, som under dykning och då dessa gaser frisätts alltför snabbt, som de kan övergå i fri form och gasbubblor kan bildas i kroppens vävnader. Förloppet är inte helt olikt öppnandet av en flaska mousserande vin, varmed den direkta tryckförändringen medför att bubblor bildas i drycken.

Då en dykare gör en kontrollerad uppstigning hinner kvävgasen vädras ur vävnaderna och på så sätt kan tryckfallssjuka undvikas.Tryckfallssjuka 1

 

Symtom
Den som drabbats kan få fria bubblor i hela kroppen. Därmed kan vederbörande uppvisa olika symtom. De kan ha allt från ledvärk till blemmor på huden. Allvarligare är att tryckfallssjuka kan leda till förlamning och död. Individuell känslighet kan variera från dag till dag hos en person, och olika individer på samma villkor kan alltså påverkas på olika sätt. Detta är en av anledningarna till att reglerna för en dykare är ganska strikta.

 

Förebyggande teknik
För att förebygga tryckfallssjuka har ny teknik utvecklats för att minsken att drabbas av tryckfallssjuka. För det ändamålet har särskilda dyktabeller skapats och speciella dykardatorer och klockor konstruerats. I dag har forskare uppfunnit förebyggande teknik för att minska risken för bubblornas bildande i kroppen.

Vid dykning förekommer det olika slags luftblandningar, som dykgaser bestående av syre uppblandat med kväve, helium eller annan gas. Här kan du ladda ned nummer 7 av Tidskrift i Sjöväsendet från 1964 från Kungliga Örlogsmannasällskapet och läsa mer.

Ta för vana att använda tillgänglig teknik som är specifikt framtagen för dykare och framförallt för dykares säkerhet. Dyk säkert – eller inte alls!

 

Om olyckan är framme
För det fall någon skulle komma att drabbas av tryckfallssjuka på grund av den mänskliga faktorn, trots att man varit övertygad om att det företagits vedertagna säkerhetsåtgärder, finns idag möjligheter att råda bot på tillståndet. Vid lättare tryckfallssjuka kan det räcka att den tryckfallssjuke får andas in ren syrgas. Nuförtiden finns det också särskilda tryckkammare som utvecklats Ofta kombineras behandlingen i tryckkammaren med att den drabbade också behandlas med syrgas.