Inom området sportdykning förekommer också dykning utan andningshjälpmedel. Dykaren använder sig alltså inte av lufttuber. Disciplinen kallas för fridykning.

Det speciella med fridykning är att det inbegriper all möjlig aktivitet som utförs under vattenytan på ett enda andetag.

 

Olika fridykningsaktiviteter
De flesta har förmodligen någon erfarenhet snorkling. Snorkling är en variant av fridykning där man kan använda sig av både ett cyklop och, inte att förglömma, en snorkel.

Den som använder harpun och fiskar under vattenytan ägnar sig också åt fridykning.

Specialiserade fotografer kan arbeta med undervattensfotografering. Återigen en aktivitet som ofta utförs under ett enda andetag. Vid fridykning undviks de bubblor som är typiska för dyk med lufttuber och andningshjälpmedel.

 

Utrustning vid fridykning
En fridykare använder sig som tidigare nämnts av snorkel och cyklop. Man använder sig ofta även av simfenor, våtdräkt och om så behövs även av viktbälte.

 

Fridykning och formalia
I motsats till sportdykning och andra former dykning behöver man inte ha något certifikat för att ägna sig åt fridykning.

Det rekommenderas dock att den som önskar ägna sig åt fridykning går igenom någon slags utbildning. Det är absolut inte riskfritt då fridykning innebär extrema fysiologiska påfrestningar på kroppen. Precis som vid annan form av dykning kan tryckfallssjuka uppstå för det fall man går upp till ytan för fort. Med tanke på att ett dyk pågår under ett enda andetag kanske riskerna för tryckfallssjuka till och med är större under fridykning.
Man kan anmäla sig till olika kurser hos dyklubbar som även kan utfärda kursintyg, så kallade fridykarcertifikat. Dessa certifikat finns i olika grader.Fridykning 2

 

Sporter inom fridykning
Inom området fridykning utövas en del sporter som undervattensrugby och fensim i bassäng.

 

Tävlingar i APNEA
En sport som utvecklades inom fridykningen i början av 1990-talet är APNEA. Här handlar det om att vara under vattenytan så länge som möjligt med ett enda andetag.

Det finns flera olika klasser, den intresserade kan läsa mer här.