Som de flesta känner till är dykning en sport som utövas i och framförallt under vatten. Fast de flesta tänker förmodligen inte att det finns personer som har dyker inom ramen för sitt arbete. En del gör olika slags tekniska dykningar och andra ägnar sig åt militärdykning.

Andra ägnar sig åt sportdykning. Vid sportdykning använder sig dykaren av särskilda andningsgaser som dykaren bär med sig i en eller två flaskor som bärs på ryggen, vilka kan innehålla luft, nitrox, trimix eller heliox.

Många reser till resmål där de lär sig sportdykning i ett exotiska, härligt varmt klimat. Det gör att alltfler även ägnar sig åt dykning antingen i bassänger eller som friluftsaktiviteter.

Sportdykning skulle kunna utföras som företagsaktiviteter i Stockholm för de som redan kan eller som en möjlighet att lära sig…Sportdykning 11

 

God dykarsed
Med anledning av att tekniken kring sportdykning utvecklas i allt snabbare takt, befarar Stiftelsen Estoniaoffren och anhöriga (SEA) att många, kanske hundratals dykare kommer att besöka Estonia för omkring 20 år sedan. Risken är stor, menar man, att dessa dykare helt enkelt plundrar vraket på offrens personliga saker, att deras tillhörigheter på så sätt kommer att skingras på ett okontrollerat sätt.

Till nya dyktekniker hör nya sorters luftblandningar. Dessa gör det möjligt att vid dykning nå längre ned i havens djup.

Det borde vara självklart att det med nya dyktekniker följer en utveckling av sportdykares etik, en slags ”god dykarsed”, vilken i allt ska innefatta direktiv om hur dykare närmar sig vrak och att de alltid ska respektera gravfrid.

 

Sportdykning & friluftsliv
I en rapport har Naturvårdsverket noterat att sportdykning breder ut sig. Ju fler som lärt sig dykning desto mer tenderar sportdykningen övergå från ren sport till en friluftsaktivitet. För sportdykare kan det handla om en slags livstilsförändring kopplat till friluftskultur, ett sätt att hålla möten med och i naturen.