Många har dykning som hobby. Att få uppleva elementet vatten och se allt det som annars är osynligt för ögat under vattenytan är en stark och fascinerande upplevelse. Du som vill satsa på din dykning och få jobb så att du kan dyka professionellt ska en en extra titt på detta blogginlägg. Vi ska gå igenom några av de vanligaste yrkena för dykare. Gemensamt för dem alla är att det krävs gedigen utbildning och många dyk innan man kan bli aktuell för en anställning. I regel handlar det om göra sig förtjänt av certrifikat – vägen till en viss typ av anställning är allt

De vanligaste jobben för professionella dy

Det överlägset vanligaste sättet att försörja sig som dykare är att arbeta som dykinstruktör. I det här inlägget ska vi dock koncentrera oss på de jobb som innebär att man utför specifika arbetsuppgifter under vatten. Att vara anläggningsdykare innebär att man har en viktig uppgift i samband med olika typer av byggnationer i eller i anslutning till vatten. Det kan t.ex. handla om att gjuta eller reparera brofästen eller om att borra från sjö eller eller havsbotten. Sådana uppgifter kräver inte bara gedigen dykutbildning utan även god fysik och gärna erfarenhet från byggsektorn. Ett arbete för dykare som innebär såväl analys och research bakom skrivbordet som tid i vatten är att jobba som marinarkeolog. Som sådan dyker man ofta på riktigt intressanta objekt och har samtidigt möjlighet att bidra till något nytt inom arkeologin. Ta en titt på: Sverige i historiens ljus – 5 spännande tidsdokument, om du är intresserad av marinarkeologi och annan historia.

Extrema förhållanden för professionella dykare

1200px-Decompression_chamberInom marinbiologin finns det ett behov av dykare men där behöver man i regel även en akademisk utbildning inom området. Räddningsdykare måste vara beredda att ta på sig dräkten mitt i natten och kanske bege sig ut i helikopter om det kommer in ett larm. Det är ett väldigt krävande arbete, fysiskt sett, men ger dig chans att rädda liv. Inom militären finns dykare specialiserade på olika uppgifter, t.ex. minröjning, men det handlar inte om särskilt många arbetstillfällen i fredstid. Svetsdykare kan sägas vara en särskild kategori inom anläggningsdyk där det finns en arbetsmarknad på oljeriggar i Norge samt offshore. Extrema jobb inom djuphavsdykning kan innebära att man måste bo i en tryckkammare i flera veckor för att förbereda sig på det djup på vilket arbetet utförs och för att undvika dykarsjuka. Det är alltså en extrem arbetsmiljö det handlar om. Men lönen är väldigt hög när det gäller djuphavsdyk.