Grottdykning är känt som en mycket krävande form av dykning. Bara väldigt erfarna dykare som har ett stort intresse för grottdykning kan genomföra dessa dykningar. Duktiga grottdykare hävdar dock att det inte behöver vara särskilt mycket farligare än andra former av dykningar om man planerar sina dyk väl. Grottdykning skiljer sig från vanlig dykning genom att man dyker i olika tunnlar. Vattnet i grottorna är ofta klart alternativt lite grumligt i varmare temperaturer. Dock kan det vara strömt i vissa grottor viket gör att man måste ta det extra lugnt. En stor skillnad mellan djuphavsdykning och grottdykning är att i djupdykning kan du nå ytan genom att ta dig uppåt i ett visst tempo medan i grottdykning finns det ofta bara en väg ut. Det är en av huvudanledningarna till varför dyket måste vara noga förberett. Många dykare väljer grottdykning för att det finns ett fascinerande lugn i grottorna och för att grottväggarna har häftiga mönster.

Riskerna med grottdykning

Ett problem med grottdykning är att varje misstag kan innebära fara för livet. Dykaren måste göra en värdering av olika risker successivt under hela dyket. Full koncentration och att ha tränat för diverse scenarier som kan hända under ytan är ett måste för undvika döden. En av alla risker är vattnets temperatur som ofta är väldigt låg på det djup där man hittar grottorna. Går det hål i den våtdräkt man har innebär det livsfara. Det är då av högsta prioritet att så fort som möjligt ta sig till ytan, annars finns det en stor risk för att man fryser ihjäl. Vid en viss sorts djup måste man ha en viss typ av syre som blandas i en kalkpatron som i sin tur reglerar mängden koldioxid. Man andas genom ett slutet aggregat vilket gör att man inte kan andas för fort, risken är då att ingen koldioxid kommer igenom vilket gör att kroppen blir ängslig och reagerar på ett konstigt sätt. dödsfall vid grottdykningar är tyvärr inte ovanliga och i Norge 2014 omkom två dykare. Grottdykarna fick problem med sin andning och var för djupt nere i grottan för att kunna ta sig till säkerhet.

Grottdykning – en extrem hobby

Den adrenalinklick många får är ofta värd den risken man tar enligt många grottdykare. Många grottdykare beskriver känslan av att pulsen stiger och att man känner ett medvetande som inte är möjligt att uppnå på andra sätt. Hobbyn medför ändock stora säkerhetsrisker. Senast i november 2017 avled en grottdykare under en dykning i södra Frankrike, här kan man läsa mer om det. Efter den tragiska dykolyckan i Norge 2014 bestämde sig en grupp av dykare att bege sig ut på en räddningsexpedition för att rädda dykarna som avlidit på 130 meters djup. Polisen hade tidigare bestämt att man inte skulle hämta de dykarna som fanns nere i havets djup då riskerna var för stora. Dykarna lyckades med sitt uppdrag och man kontaktade polisen kort därefter för att berätta att man lyckats bärga kropparna till ytan. Dykarna som genomfört bärningen har gjort sig skyldiga till brott då grottan har varit avstängd sedan olyckan. Polisen har dock fortfarande inte åtalat männen tre år senare.