Dykning är en fascinerande hobby som kan utövas på väldigt många olika sätt, vilket vi försöker spegla i den här bloggen. Nu har dock turen kommit till ett område inom dykning som inte är för amatörer. Offshore innebär långt ute till havs, så långt ut att man ofta är på internationellt vatten. Är man Offshore-dykare så innebär det i regel att man arbetar på så stora djup och så långt bort från närmsta kust att man inte reser tillbaka till fastlandet efter ett avslutat pass. Dykarna stannar ombord på båtar eller till och med under vattenytan, tills arbetet är slutfört. Det är en typ av dykning som ställer väldigt stora krav på både människan och utrustningen. Det är också en helt nödvändig verksamhet inom flera av våra viktigaste industrier. I det här inlägget ska vi bland annat försöka besvarar vad man behöver tänka på ifall man funderar på att bli offshore-dykare.

Ett riskfyll arbete

Offshore-dykning handlar oftast om att utföra reparations och konstruktionsarbete inom gas- och oljeindustrin. Ett vanligt arbetsmoment är svetsning på över 100 meters djup. Det räcker inte med att vara kunnig inom dykning utan i det fallet måste man även behärska svetsning. Den allra största utmaningen ligger i att klara livet mellan arbetspassen. När man ligger så djupt tar det flera dagar av tryckutjämning innan man är redo för ett liv på land. Det mest rationella är därför att dykarna stannar på det djup där de arbetar under den tid det tar att lösa uppgiften eller tills man blir avlöst. Det kan handla om två veckor under vilka man är begränsad till ett utrymme lika stort som ett normalt badrum. Det är samma typ av psykologisk påfrestning som ubåtsbesättningar måste kunna hantera. Vi har nu haft 50 år med norsk olja och denna typ av dykarbeten har varit helt nödvändiga trots att ett flertal dykare under den perioden avlidit i arbetsplatsolyckor. Idag hävdar de flesta inom yrket att lönen till viss del kompenserar för risken. Det är ett yrke i samma kategori som att vara stridspilot och ersättningsnivåer 100 000 kronor i månaden är normalt.

Hur blir man offshore-dykare?

Det finns flera utbildningsvägar man kan gå för att få den kompetens som krävs inom yrket. Att kunna svetsa och dyka sedan tidigare är bra men faktiskt inget absolut krav. Själva dykmomentet är relativt enkelt men misstag på över 150 meters djup kan givetvis få ödesdigra konsekvenser och även påverka andra i arbetslaget. Att vara i god fysisk form är däremot en grundförutsättning. Tyvärr kostar det ofta tiotusentals kronor att utbilda sig om man inte slutit avtal direkt med en arbetsgivare. Inom detta yrke finns det många fördelar med egenanställning eftersom de flesta jobben är i projektform. Det är svårt att få en fast anställning. Många offshore-dykare med egenanställning har så bra kontaktnät att de kan välja hur de vill arbeta, månad till månad. Att vara egenanställd brukar beskrivas som ett mellanting mellan att ha en arbetsgivare och ett eget företag. Man kan ha någon annan att ta hand om till exempel skatter och fakturering om man vill slippa pappersarbetet.