De flesta känner till att dykare utför en mängd spännande arbetsuppgifter, inte minst när det gäller räddningsinsatser till havs. Det många missar är dock att dykare även arbetar inom ramen för marinarkeologi där de bland annat utför en mängd tester på havsbotten. Läs mer om dykning och radon här.

Vad är radon?

Många har hört talas om den livsfarliga gasen radon i samband med olika typer av radonsanering i hemmet. Denna radioaktiva gas bildas nämligen helt naturligt i berggrunden, men förekommer också i ett byggmaterial som kallas blåbetong. Om man utsätts för radon under en längre tid finns det omfattande risk att man kan utveckla lungcancer. Husägare är dessutom själva ansvariga för att mäta radonhalten i den egna bostaden. Detta kan utföras via företag som Radea som utför både radonmätning, radonbesiktning och radonsanering vid behov.

Hur hör dykning ihop med radon?

Radon kan även påverka dricksvatten och därför utförs även mätningar av radonhalt i vatten med olika typer av mätinstrument. Det är dock inte dykare som utför radonmätningar av dricksvatten. Radon och dykning hör istället samman med olika typer av forskningsprojekt. Ett av dessa är till exempel marinarkeologiska undersökningar av havsbotten där dykare byter ut och kontrollerar forskningsinstrument på havsbotten. Dessa mätinstrument ska bland annat ta reda på hur olika sorters ämnen som till exempel radon förflyttar sig ut i havet via grundvatten och regnvatten. Det är framför allt just temperatur, radonhalt och salthalter som mäts för att ta reda på om grundvatten läcker ut i havet. Här är radon en säker indikator eftersom ämnet finns naturligt i berggrunden och transporteras med grundvattnet.

Marinbiologi och dykobservationer

Inom marinbiologin och marinarkeologin finns det intressanta arbetsområden för dykare som med rätt naturvetenskaplig utbildning samt dykcertifikat till exempel kan utföra ovärderliga dykobservationer när det gäller såväl växt- som djurliv på havsbotten. Det är heller inte ovanligt att dykare undersöker outforskade grottor eller dyker efter gamla vrak. Arbetsmarknaden för dykare är helt enkelt större än många tror och det finns en hel del spännande uppgifter att ägna sig åt för den som känner sig manad att prova ett yrke utöver det vanliga.